Lørdag d. 20. juni, stævnestart kl. 09.30

Stævnet gennemføres efter gældende regler for traditionel kørsel, se Dansk Køreforbunds hjemmeside. 

afvigelser: hastigheden nedsættes med 2 km/t for alle hesteracer og frieser-, tinker kan frit vælge, om man følger tunge heste eller hestes regelsæt. Valget skal meddeles ved tilmelding. 

Rutens længde er 14 km. og omfatter enkelte delprøver.

Stævnet gennemføres under hensyntagen til corona direktiver og der meddeles senere vedr. fællesspisning fredag aften. 

Deltagergebyr kr. 250,- som betales efter d. 10. juni. Info herom senere. 

Deltagerantal: minimum 10, max. 20. 

Tilmelding til: nielsen-danmark@mail.dk   Mette Nielsen 29610110 SNAREST

Tilmeldingsskema findes på DKF´s hjemmeside under kørsel.

Info til traditionel kørsel

På dansk køreforbunds hjemmeside www.koereforbund.dk /køresport/traditionel kørsel, finder du det fælles nationale regelsæt samt tilmeldingsskema til traditionel kørsel.

På facebooksiden "Danske gruppe for Traditionel Kørsel" kan du få mange nyttige tips og værdifuld info samt følge med i, hvad der rører sig indenfor sporten.