Aktiviteter 2020

Hver onsdag          Undervisning i ridehal/ på bane i Abkær eftermiddag/ aften efter aftale                                 med Henrik Høper 61758729

22. februar           TØS indendørs Cup stævne 3. afdeling. Afholdes på Revsø Rideskole.

14. marts              TØS Indendørs cup-stævne, 4. afdeling/finale. afholdes hos ØKS.

18. april                Klubstævne på Revsø Rideskole. Info og propositioner på                                                       hjemmesiden og facebook. 

26. april                Fælles køreudflugt - løvspringstur hos Jens Boddum. Tilmelding til                                         Jens på tlf.  30913972.

29/4-3/5               Landsstævne DKS 

3. maj                   Stævne i tømmerkørsel - Stævnepladsen i Hønning. Tilmelding og til Gitte                               Buchholt på 51513023. Mere info følger på hjemmesiden.

22.-24. maj           SKS Landstævne afholdes på Revsø Rideskole, Revsømarkvej 2, 6560                                       Sommersted. Tilmelding til sekreter.sks@gmail.com.  Mere info følger på                                   hjemmesiden og facebook.   

29.-30. maj           Sønderjyske fællesdyrskue i Åbenrå

13.-14. juni           Landsstævne VK  

14. juni                Hyggekørsel afholdeshos Andreas Brøchner, Christiansfeld. Tilmelding sker til                         Bent Hoffmann på tlf 22196721

 

20. juni                Stævne i Traditionel kørsel i Møgeltønder. Se mere under punktet                                            traditionel kørsel på hjemmesiden og på facebook. Kontaktperson Svend-                                  Erik Raun.

26.-28. juni           Landsstævne FKS

11.  juli                Køretur til Mandø                                                                                       

                            Har du/I lyst til at opleve det smukke vadehav set fra havbunden på en                                    hestevogn, arrangeres der en tur lørdag den 11. juli kl. 10.00 med afgang                                fra Vester Vedsted vej nr. 105 i Vester Vedsted.

                           Yderligere oplysninger hos Thorkild Gaarde Nissum på tlf.                                                         74826460/30201211  Su den 1/7-2020

15-19. juli           UDSAT GR COVID

Danmarksmesterskab i kørsel med hest og vogn. Afholdes af SKS på Revsø                             rideskole, Revsømarkvej 2, 6560 Sommersted. Mere info følger på her på                              hjemmesiden og på facebook.

9. august             Fællestræning i Revsø. tilmelding: sekreter.sks@gmail.com

30. august           Pløjekursus v. Gitte Buchholt. Tilmelding til Gitte på 51513023.      

4.-6. september   AFLYST Landsstævne DKS  AFLYST

5.-6. september   AFLYST Landsstævne MKS AFLYST

12. september     AFLYST Orienteringskørsel afholdes hos Karl Heinz Gert AFLYST

12. september     Pløjetræning i Mårbæk ved Bedsted, 6240 Løgumkloster. Tilmelding og                                     nærmere information fås ved henvendelse hos Arne Hansen på tlf. 22104249.

20. september      Pløjetræning i Hygum. tilmelding til Tage Petersen på 21945294

26. september      Pløjning i Gredstedbro. Kontaktperson Arne Hansen på 22104249

3. oktober            Løvfaldstur i Gråsten. Tilmelding til Henning Fogh på 91159081

5. oktober           Løvfaldstur i Gråsten v Henning Fogh 91159081

9. oktober           Planlægningsmøde. Hos Nina Raun Bomberg, 28940461.

17. oktober        Åbent pløjestævne, Jysk Mesterskab samt Sønderjysk Mesterskab afholdes                            i Toftlund. Tilmelding og nærmere information fås ved henvendelse hos Arne                            Hansen på tlf. 21104249.

18. november     Generalforsamling med fællesspisning afholdes på Slesvigske vognsamling i                            Haderslev. Indkaldelse følger.

 

PÅ ALLE ARRANGEMENTER:

HUSK VENLIGST TILMELDINGSFRISTEN. DET LETTER PLANLÆGNINGEN MEGET.