Vadehavstur lørdag d. 11. juli

Har du/I lyst til at opleve det smukke vadehav, set fra egen hestevogn, arrangeres der fælles køretur lørdag d. 11. juli kl. 10.00.

Afgang fra Vester Vedstedvej 105 i Vester Vedsted.

Yderligere oplysninger hos Thorkild Gaarde Nissum på tlf. 74826460 eller 30201211

Tilmelding senest d. 1/7-2020 

Nyt klubtøj

Under klargøring til DM2020 besluttede vi i bestyrelsen at oprette en webshop, først og fremmest for at give medlemmer af SKS mulighed for at købe nyt, flot klubtøj, men også for at kunne tilbyde hjælperne DM beklædning.

Vi fik optimeret vores logo, så det kan stå skarpt som tryk og fik en god tøj aftale i hus... desværre blev DM jo udsat, men vi har arbejdet videre på webshoppen og er glade for at kunne præsentere vores nye webshop og flotte udvalg i klubtøj til medlemmer af SKS

https://www.shopfreka.dk/shop/267-slesvigske-koereselskab/

 

INDBYDELSE TIL TRADITIONEL KØRSEL I MØGELTØNDER

Lørdag d. 20. juni, stævnestart kl. 09.30

Stævnet gennemføres efter gældende regler for traditionel kørsel, se Dansk Køreforbunds hjemmeside. 

afvigelser: hastigheden nedsættes med 2 km/t for alle hesteracer og frieser-, tinker kan frit vælge, om man følger tunge heste eller hestes regelsæt. Valget skal meddeles ved tilmelding. 

Rutens længde er 14 km. og omfatter enkelte delprøver.

Stævnet gennemføres under hensyntagen til corona direktiver og der meddeles senere vedr. fællesspisning fredag aften. 

Deltagergebyr kr. 250,- som betales efter d. 10. juni. Info herom senere. 

Deltagerantal: minimum 10, max. 20. 

Tilmelding til: nielsen-danmark@mail.dk   Mette Nielsen 29610110 SNAREST

Tilmeldingsskema findes på DKF´s hjemmeside under kørsel.

HYGGEKØRSEL HOS ANDREAS BRØCHNER

Søndag d. 14. juni kl. 09.30 på Lillegårdsvej 3, Christiansfeld.

Efter turen bliver der serveret lidt mad, drikkevarer kan købes. Medbring selv bord og stole til eget behov samt evt. kaffe. 

Arrangementet afvikles efter gældende coronaregler. 

Tilmelding er nødvendig med hensyn til mad, til Bent Hoffmann tlf 22196721 senest torsdag d. 11. juni.  

Danmarksmesterskaberne i kørsel med hest og vogn er aflyst i 2020

FU har netop afholdt møde, hvor det blev besluttet at DM 2020 udsættes til 2021. Baggrunden for udsættelsen er den aktuelle COVID-19 situation i DK. 

Der er netop afholdt ekstra ordinært bestyrelsesmøde i Slesvigske Køreselskab gr. corana situationen i Danmark og afholdelse af planlagte stævner i SKS regi.

Der er enstemmigt enighed om, at vi følger de officielle nationale retningslinjer for afholdelse af størrer arrangementer. 

Beslutningerne er som følger:

26/4 Løvspringstur er aflyst

3/5 træningsstævne i tømmerkørsel er aflyst

22-24/5 Landsstævne er aflyst

14/6 Hyggekørsel. Afventer situationen

20/6 Traditionel kørsel. Afventer situationen

DM 2020 er der en afklaring på, når FU har holdt møde og vil blive lagt ud, så snart vi ved noget endeligt.