Generalforsamlingen er veloverstået. Der mødte ca 30 mand op til en hyggelig aften med smørrebrød og en god beretning fra Formanden.

Susanne Jaque havde valgt at stoppe i bestyrelse - Vi vil gerne sige tak for hendes arbejde.

Den nye bestyrelse består af 

Jens Bodum, Nina Ravn Bomberg, Bent Hoffmann, Mads Dau, Louise Kaiholm. 

Som suppleant fortsætter Hans Holm og Gitte Kragelund Buchholt er blevet valgt ind.

Hilsen Bestyrelsen  

Spisning til generalforsamlingen.

Skal vi købe smørrebrød til dig også? Så husk at melde til spisning senest d. 10/11 til sekreter.sks@gmail.com eller 22317141

Sønderjysk mesterskab i pløjning

Tillykke til

Jens Boddum, Sønderjysk Mester i pløjning 

Arne Hansen, vinder af åbent stævne

Placering herefter er som følger:

nr. 3 Henry

nr. 4 Tage

nr. 5 Niels

nr. 6 Bent

nr. 7 Gitte

nr. 8 Michael

Mange flere billeder kan ses på Slesvigske køreselskabs facebookside.

 

Løvfaldstur i Gråsten skov lørdag d. 9/10 21

Vi mødes på Gråsten Landbrugsskole kl. 09.00

Efter en kort briefing spænder vi for og kører en tur i skoven.

Det koster 50 kr. for at deltage.

Mere info Tilmelding til Henning på tlf. +45 91 15 90 81

Efterårets pløjestævner

HUSK! det er ved at være tid for tilmelding til efterårets pløjestævner:

Lørdag d. 18. september i Mårbæk, 6240 Løgumkloster. Arne Hansen 22104249

Søndag d. 26. september i Sdr. Hygum, 6630 Rødding. Tage Petersen 21945294

Søndag d. 3. oktober i Sdr. Hygum, 6630 Rødding Tage Petersen 21945294

SØNDERJYSK MESTERSKAB: Søndag d. 17. oktober i 6520 Toftlund. Arne Hansen 22104249

Køretur i Stensbæk Plantage

Søndag d. 05. september. 
Vi mødes hos Thorkild Nissum, Vestergade 32, 6510 Gram kl. 09.00 og er klar til at køre kl. 10.00. 
Herefter vil vi i samlet flok køre en tur i Stensbæk Plantage og turens længde er 15-17 km. 
Når vi kommer tilbage, vil der være fælles spisning med suppe. 
Prisen for at deltage er 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn, som betales på dagen. 
Mere info og tilmelding til Bent Hoffmann på telefon 22196721 senest d. 01. september. 
Hilsen 
Else og Christian Jepsen
Thorkild Nissum
Sanne og Bent Hoffmann

Pløjetræning

HUSK pløjetræning hos Arne Hansen d. 29/8 i Toftlund. Har du meldt til? Ellers kan du stadig nå det, hvis du ringer til Arne på 22104249

Klargøring af plove

Søndag d. 15. august kl. 10.00 er der fælles klargøring af plove hos Bent Hoffmann på Kirkevej 19, 6510 Gram. 

Har du lyst til at deltage på dagen? Så mød op og medbring din plov, madpakke, dit gode humør og gerne eget værktøj. Der er mulighed for køb af div. plovdele. 

Mere info om dagen kan fåes ved henv. til Bent på tlf. 22196721

Resultater DM og NM på Hoefnet

Referat af generalforsamlingen 2020

Hermed referat af generalforsamlingen.

Kalender og kontigent for 2021

Årets kalender vil denne gang blive sendt ud på mail til de medlemmer, som vi har mail adresse på. Så kan den efter behov udskrives eller gemmes på telefonen, så den altid er lige ved hånden. 

Der er nogle ganske få medlemmer, vi endnu ikke har mail adresser på og de kan vente en hilsen med posten. 

Hermed også en stor opfordring til at sende eller opdatere din mail til os. Send den til Nina på: kasserer.sks@gmail.com

Med kalenderhilsenen er også en oversigt over bestyrelsens sammensætning som den ser ud pt. samt en opkrævning af kontigent for året. 

Kan du ikke vente, så kan du også bruge nedenstående oplysninger til betaling:

kontonr. 97315729998

enkelt medlem kr. 550,- 

1 ekstra fra husstanden kr. 120,- 

passivt medlemsskab kr. 350,-/pers. 

Husk at skrive navne på alle medlemmer ved betaling.