Se resultaterne fra dagens pløjestævne under "fanen" Pløjning

GENERALFORSAMLING 2019

 

 Kære medlemmer af SLESVIGSKE KØRESELSKAB

 I anledning af at foreningen har 40 års jubilæum, vil vi gerne invitere til fællesspisning kl. 18.30, som foreningen er vært ved.

 Herefter indkaldes der til ordinær generalforsamling onsdag d. 6. november 2019 ca. kl. 19.30                          på SLESVIGSKE VOGNSAMLING, Simmerstedvej 1-3, 6100 Haderslev.

 

Dagsorden:       1. Valg af dirigent

                         2. Formandens beretning

                         3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

                         4. Fastsættelse af kontingent

                         5. Forslag, som ønskes behandlet.

                                     Oprettelse af et tømmerkørselsudvalg

                         6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                                    På valg er: Mads Dau

                                                     Gitte Buchholt (modtager ikke genvalg)                                   

                          7. Valg af suppleanter

                          8. Valg af revisor

                                    På valg er: Jørn Driessen  

                                Gunner Woitowitz

                              Valg af revisorsuppleant:

                         9. Eventuelt

 

  • Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet under pkt. 5, skal skriftligt være formanden i hænde senest d. 1. november.
  • Forslag til modtagelse af ”HJEMMEVÆRNETS VANDREPOKAL” skal meddeles til formanden inden d. 1. november.
  • Vi regner med, at generalforsamlingen vil være afviklet ca. kl. 20.30, øl og vand kan købes. Efterfølgende er foreningen vært ved kaffe og småkager/kage.
  • Tilmelding m.h.t. bestilling af mad, senest lørdag d. 2. november 2019.
  • Ring, sms eller mail til Nina Raun Bomberg 28 94 04 61 / kasserer.sks@gmail.com

 

 Med venlig hilsen     

 Nina Raun Bomberg

 

SLESVIGSKE KØRESELSKAB