Aktivitetskalender 2021

Så er kalenderen for 2021 opdateret. Alle arrangementer gennemføres kun ift. gældende Covid19 restriktioner.

Dermed er det også uvist, i hvilken form TØS finalen afholdes, ligesom de planlagte vintersysler med seletøjssyning og temaaften desværre måtte tages af programmet. 

GENERALFORSAMLING 2020 ER AFLYST

Der sættes en ny dato snarest, når restriktionerne tillader, at vi afholder generalforsamling.

Sønderjysk mesterskab

Vinderne af det sønderjyske mesterskab i pløjning:

1. Tage Petersen SKS

2. Aage Jørgensen SKS

3. Bent Hoffmann SKS

Jysk mesterskab

Vinderne af det Jyske mesterskab i pløjning

1. Calle Jonasen THKS

2. Jens Juhl HKRK

3. Arne Hansen SKS

Pløje resultater

Stort tillykke til de vinderne i dagens pløjemesterskaber

Løvfaldstur i Gråsten skov

Vi starter fra Gråsten landbrugsskole den 03-10-2020 Kl. 10.00.

Hvor der vil være mulighed for at sele op på skolens gårdsplads, man kører på en afmærket rute i skoven.

Man kører ikke på tid, det er ren hygge, man starter når man er klar - dog starter hver ekvipage med 5 min. imellem.

Efter turen er det mulig at komme ind i naturskolen for at spise medbragt madpakke.

Der er mulighed for køb af drikkevarer.

Af hensyn til forsamlings forbudet er det vigtig med tilmelding for hvor mange der er på hver vogn.

HUSK at holde afstand!

Jysk Mesterskab i pløjning

Slesvigske Køreselskab inviterer til Jysk mesterskab i pløjning lørdag den 17. oktober Allerupvej 1, 6520 Toftlund.

Det vil glæde os at se alle jyske heste-pløjere til en hyggelig pløjedag, hvor vi afvikler både Jysk mesterskab samt Sønderjysk mesterskab i pløjning.

Stævnet er et åbent stævne, så pløjere fra Fyn og Sjælland er også velkomne, men kan dog ikke deltage i de to mesterskaber.

 

Program:

Kl. 8.30               morgenkaffe + lodtrækning

Kl. 10.00            Pløjning. Alle pløjere er klar på deres agre.

Kl. 12.30            Frokost

Kl. 13.30            Pløjning. Alle pløjere er klar på deres agre.

Kl. 16.00            Kaffe + præmieoverraskelse

 

Deltagerpris: 400 kr., der dækker pløjning, morgenkaffe, frokost samt eftermiddagskaffe.

Tilmelding: senest den 3. oktober til Arne Hansen, tlf. 22 10 42 49

 

Vi håber på at se jer til en hyggelig pløjedag i det sønderjyske.

 

Venlig hilsen

Pløjeudvalget under Slesvigske Køreselskab

 

 

 

Manglende kontigentindbetalinger

Kasseren har konstateret, at der er en del, der ikke har betalt kontigent for indeværende år. Hvis du er en af dem og gerne fortsat vil være medlem af SKS, kan du betale dit kontigent på kontonr. 97315729998 og hvis du gør det inden d. 18/11, hvor vi har general forsamling, har du atter en stemme der 🙂

enkelt medlem kr. 550,- 

1 ekstra fra husstanden kr. 120,- 

passivt medlemsskab kr. 350,-/pers. 

Husk at skrive navne på alle medlemmer ved betaling. 

Pløjekursus

Søndag d. 30. august afholdes pløjekursus hos Gitte Kragelund Buchholdt på adressen Mejerivej 12, 6630 Rødding. 

Kurset henvender sig både til øvede og til nye pløjere, der har lyst til instruktion i pløjning med hest. 

Arne Hansen er instruktør. For at deltage med egne heste, forudsætter det, at hestene er vant til tungt træk, f.eks. med harve eller lign. 

For dem der har lyst til at prøve at pløje med hest, men ikke selv har egnede heste, stiller Gitte plov og et spand heste til rådighed. 

Så har du interessen, men ikke hestene, så meld dig til alligevel!

Medbring selv frokost og drikkevarer.

Info og tilmelding til Gitte på 52513023 eller Jens 30913972

Fællestræning i SKS !! AFLYST!!

Søndag d. 9/8 afholder vi fælles træning i Revsø. Vi sætter en keglebane op og åbner 2 forhindringer, som der kan trænes frit på. 

Vi håber, at nogen vil stille op og gi´ en hånd, så vi kan tilbyde at der tages tid i forhindringerne og samles bolde op på keglebanen.

Er lysten mere til en køretur i dejligt terræn, så udleveres der kort over området.

Nye, interesserede er også meget velkomne til at komme på dagen, der vil være en vogn, I kan køre med på samt engagerede mennesker, der gerne deler ud af deres viden om køresporten. 

Tilmelding til: sekreter.sks@gmail.com

 

Orienteringskørsel AFLYST

Den planlagte orienteringskørsel ved Karl Heinz Gert d. 12/9 er desværre blevet aflyst.

Vadehavstur lørdag d. 11. juli

Har du/I lyst til at opleve det smukke vadehav, set fra egen hestevogn, arrangeres der fælles køretur lørdag d. 11. juli kl. 10.00.

Afgang fra Vester Vedstedvej 105 i Vester Vedsted.

Yderligere oplysninger hos Thorkild Gaarde Nissum på tlf. 74826460 eller 30201211

Tilmelding senest d. 1/7-2020 

Nyt klubtøj

Under klargøring til DM2020 besluttede vi i bestyrelsen at oprette en webshop, først og fremmest for at give medlemmer af SKS mulighed for at købe nyt, flot klubtøj, men også for at kunne tilbyde hjælperne DM beklædning.

Vi fik optimeret vores logo, så det kan stå skarpt som tryk og fik en god tøj aftale i hus... desværre blev DM jo udsat, men vi har arbejdet videre på webshoppen og er glade for at kunne præsentere vores nye webshop og flotte udvalg i klubtøj til medlemmer af SKS

https://www.shopfreka.dk/shop/267-slesvigske-koereselskab/

 

INDBYDELSE TIL TRADITIONEL KØRSEL I MØGELTØNDER

Lørdag d. 20. juni, stævnestart kl. 09.30

Stævnet gennemføres efter gældende regler for traditionel kørsel, se Dansk Køreforbunds hjemmeside. 

afvigelser: hastigheden nedsættes med 2 km/t for alle hesteracer og frieser-, tinker kan frit vælge, om man følger tunge heste eller hestes regelsæt. Valget skal meddeles ved tilmelding. 

Rutens længde er 14 km. og omfatter enkelte delprøver.

Stævnet gennemføres under hensyntagen til corona direktiver og der meddeles senere vedr. fællesspisning fredag aften. 

Deltagergebyr kr. 250,- som betales efter d. 10. juni. Info herom senere. 

Deltagerantal: minimum 10, max. 20. 

Tilmelding til: nielsen-danmark@mail.dk   Mette Nielsen 29610110 SNAREST

Tilmeldingsskema findes på DKF´s hjemmeside under kørsel.

HYGGEKØRSEL HOS ANDREAS BRØCHNER

Søndag d. 14. juni kl. 09.30 på Lillegårdsvej 3, Christiansfeld.

Efter turen bliver der serveret lidt mad, drikkevarer kan købes. Medbring selv bord og stole til eget behov samt evt. kaffe. 

Arrangementet afvikles efter gældende coronaregler. 

Tilmelding er nødvendig med hensyn til mad, til Bent Hoffmann tlf 22196721 senest torsdag d. 11. juni.  

Danmarksmesterskaberne i kørsel med hest og vogn er aflyst i 2020

FU har netop afholdt møde, hvor det blev besluttet at DM 2020 udsættes til 2021. Baggrunden for udsættelsen er den aktuelle COVID-19 situation i DK. 

Der er netop afholdt ekstra ordinært bestyrelsesmøde i Slesvigske Køreselskab gr. corana situationen i Danmark og afholdelse af planlagte stævner i SKS regi.

Der er enstemmigt enighed om, at vi følger de officielle nationale retningslinjer for afholdelse af størrer arrangementer. 

Beslutningerne er som følger:

26/4 Løvspringstur er aflyst

3/5 træningsstævne i tømmerkørsel er aflyst

22-24/5 Landsstævne er aflyst

14/6 Hyggekørsel. Afventer situationen

20/6 Traditionel kørsel. Afventer situationen

DM 2020 er der en afklaring på, når FU har holdt møde og vil blive lagt ud, så snart vi ved noget endeligt.